Miałeś wypadek? Odzyskaj odszkodowanie z naszą pomocą!

Zadzwoń do nas
739-088-388
a uzyskasz odszkodowanie
biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl


Poślizgnięcia

odszkodowania za poślizgnięcia

Złamałeś nogę, upadłeś na oblodzonym chodniku?

  

Masz prawo do odszkodowania!

 

Odszkodowanie z tytułu doznanej krzywdy należy się nie tylko w przypadku gdy potykamy lub przewracamy się na zaniedbanym, nie odśnieżonym chodniku. Odzyskamy Odszkodowanie uzyskuje odszkodowania dla klientów którzy doznali urazu:

  • zaniedbań w miejscach publicznych (np. sklepy, hotele, ciągi komunikacyjne instytucji państwowych itp.),
  • poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach,
  • uderzenie przez spadające przedmioty,
  • upadki ze schodów

W każdym z wyżej wymienionych przypadków w  wyniku którego dochodzi do doznania z tego tytułu jakiejkolwiek szkody, poszkodowanemu przysługuje szereg uprawnień, w tym w szczególności możliwość dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 415 k.c. "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Za szkodę odpowiada zatem osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu w/w przepisu jest zarówno działanie jak i zaniechanie, jeżeli tylko wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego działania i niewykonania obowiązku.

Postępowanie w przypadku doznania szkody

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów niejednokrotnie trudno jest ustalić podmiot odpowiedzialny za dane zaniedbanie. Z uwagi na to niezbędna jest fachowa i szybka pomoc celem ustalenia odpowiedzialności, pozyskania oświadczenia, policy OC i dochodzenia pełnego odszkodowania. Na podstawie naszego doświadczenia widzimy, iż roszczenia tego typu są odrzucane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w przypadku braku dokumentacji medycznej, wezwania pomocy na miejsce zdarzenia. Dlatego też prosimy o niezwłoczny kontakt z konsultantem.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

  • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
  • utracone dochody,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
  • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • za zniszczone rzeczy osobiste.

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje oraz darmową weryfikację.

Adres e-mail
Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj wypadku:

zaniżone odszkodowanie odszkodowania oc

Zadzwoń do nas 739-088-388  lub wyślij formularz

O nas

 

Możesz być pewny że Ci pomożemy!

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań.

   

Korzyści

 

szkoda oc Doświadczeni prawnicy
12 lat doświadczenia

zaniżone odszkodowanie Jasna przejrzysta umowa.
Brak ukrytych opłat

odszkodowania oc Wyższe odszkodowanie
Niż dochodzone samodzielnie

 

szkoda ocAdres: 80-175 Gdańsk
ul.Al.Gabrysiak 21

szkoda oc739-088-388