Miałeś wypadek? Odzyskaj odszkodowanie z naszą pomocą!

Zadzwoń do nas
739-088-388
a uzyskasz odszkodowanie
biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl


Przedawnienie

 Jakie są okresy przedawnienia?

 

 

przedawnienie

Termin trzyletni.

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego to trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Właściwą chwilą do określenia początku trzyletniego biegu przedawnienia jest moment dowiedzenia się o szkodzie, gdy poszkodowany zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzeń, wskazujących na fakt powstania szkody, inaczej mówiąc, gdy ma świadomość doznanej szkody. Bieg tego terminu przerywa się z chwilą zgłoszenia szkody i zaczyna biec na nowo od momentu otrzymania zawiadomienia o odmowie lub wypłacie odszkodowania .

Termin trzyletni będzie miał zastosowanie w sprawach:

− gdzie sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym,

− szkód majątkowych OC/AC.

Termin dwudziestoletni.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W dniu 10 sierpnia 2007r. w polskim prawie wydłużono okres przedawnienia z 10 do 20 lat. Wszelkie sprawy, które nie przedawniły się na dzień zmiany przepisów prawa uzyskały nowy 20 letni okres przedawnienia.

Wobec powyższego w przypadku zbrodni lub występku do dochodzenia odszkodowania kwalifikują

się wszystkie sprawy, które miały miejsce od dnia 10 sierpnia 1997r.

Do dwudziestoletniego okresu przedawnienia będą miały zastosowanie sprawy z ciężkimi obrażeniami ciała, które spowodowały rozstrój czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni, a także sprawy ze skutkiem śmiertelnym, gdzie sprawca zdarzenia został skazany

prawomocnym wyrokiem sądu lub umorzono postępowanie na okres próby lub z uwagi na śmierć

sprawcy zdarzenia.

W związku z interpretacją Rzecznika Ubezpieczonych dotyczącą przedawnienia roszczeń przysługujących od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wszelkie wypadki komunikacyjne w których sprawca zdarzenia jest nieznany) informujemy, że okres przedawnienia wynosi:

- 20 lat (wszelkie zdarzenia, które  miały miejsce po  10 sierpnia 1997 roku  noszące znamiona przestępstwa tj. wyrok sądowy, umorzenie postępowania ze wskazaniem przestępstwa). Wcześniejsza interpretacja stosowana w tego typu zdarzeniach mówiła o 3 letnim okresie przedawnienia

Adres e-mail
Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj wypadku:

zaniżone odszkodowanie odszkodowania oc

Zadzwoń do nas 739-088-388  lub wyślij formularz

O nas

 

Możesz być pewny że Ci pomożemy!

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań.

   

Korzyści

 

szkoda oc Doświadczeni prawnicy
12 lat doświadczenia

zaniżone odszkodowanie Jasna przejrzysta umowa.
Brak ukrytych opłat

odszkodowania oc Wyższe odszkodowanie
Niż dochodzone samodzielnie

 

szkoda ocAdres: 80-175 Gdańsk
ul.Al.Gabrysiak 21

szkoda oc739-088-388